Menu

Nhà phân phối chính thức máy phát điện HYUNDAI tại Việt Nam

korea vietnam

Thang Tính Giá điện Chưa Công Bằng

Thang tính giá điện chưa công bằng

Theo các chuyên gia, xu hướng tăng giá điện trong năm 2017 và những năm tiếp theo là tất yếu. Đây là nhận định tại báo cáo “Đảm bảo công bằng xã hội trong bối cảnh cải cách ngành Điện…

Đọc Tiếp